پخش زنده مراسم

گنج حکمت

امام حسن سلام الله علیه: اَلبُخلُ أن یَرَى الرَّجُلُ ما أنفَقَهُ تَلَفاً و ما أمسَكَهُ شَرَفاً.

بخل آن است كه آدمى آنچه را بخشیده است، تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد.