مجلس روضه هفتگی

چهرراه نظام وفا،کوچه شیشه گرها،مسجد امام حسن مجتبی(ع)

حسین باریک بین
فروردین 3, 1401
مجلس روضه حضرت زهرا (س)

چهرراه نظام وفا،کوچه شیشه گرها،مسجد امام حسن مجتبی(ع)

حسین باریک بین
دی 6, 1400
مجلس روضه هفتگی

چهرراه نظام وفا،کوچه شیشه گرها،مسجد امام حسن مجتبی(ع)

حسین باریک بین
آبان 23, 1400
مراسم دهه اول محرم

موضوع سخنرانی : یاد مرگ و آثار و فوائد آن در زندگی

حسین باریک بین
مرداد 18, 1400