مجلس روضه حضرت زهرا (س)

از پنج شنبه نهم دی ماه به مدت هفت شب

ساعت 20

چهرراه نظام وفا،کوچه شیشه گرها،مسجد امام حسن مجتبی(ع)