مجلس روضه هفتگی

هر هفته شب های جمعه از ساعت 20:30 الی 21:30

زیارت عاشورا | سخنرانی | روضه | سینه زنی

چهرراه نظام وفا،کوچه شیشه گرها،مسجد امام حسن مجتبی(ع)